05/07/2015

O.L.S. Urbanus Maasniel

Beoordeling

 

401. Beste bordjesdrager gildenexercitie

1e pr. nl. 74. St. Rochus Stevensweert 542,00

2e pr. nl. 103. St. Sebastianus Beegden 542,00

 3e pr. 116. St. Joris Kaulille 536,00

 4e pr. 18. St. Sebastiaan St. Huibrechts-Lille 535,00

 5e pr. nl. 49. St. Thomas van Aquino Blerick-Venlo 534,00

 6e pr. nl. 129. St. Sebastiaan Dorne 534,00

 7e pl. 58. St. Lambertus Helden 533,00

 8e pl. nl. 78. St. Laurentius Bocholt 532,00

 9e pl. nl. 142. Het Nachtwacht gilde Berg & Terblijt 532,00

10e pl. nl. 13. Bussen Schutten Neer 531,00

11e pl. nl. 28. St. Sebastiaan Grote-Brogel 531,00

12e pl. nl. 32. St. Catharina Beek 531,00

13e pl. nl. 140. Akkermansgilde Venlo 531,00

14e pl. nl. 94. St. Barbara Tungelroy 530,00

15e pl. nl. 79. St. Catharina Weert 530,00

16e pl. nl. 148. St. Martinus Kinrooi 529,00

17e pl. nl. 141. St. Michaël Thorn 529,00

18e pl. nl. 1. St. Harlindis & St. Relindis Ellikom 529,00

19e pl. 104. St. Jozef-gilde Lommel 528,00

20e pl. nl. 72. Kon. Gilde St. Sebastiaan Lommel 527,00

21e pl. nl. 108. Breydelzonen Kessenich 527,00

22e pl. 24. St. Aldegundis Buggenum 525,00

23e pl. 111. St. Dionysius Opoeteren 524,00

24e pl. 42. St. Urbanus Belfeld 522,00

25e pl. 64. St. Sebastianus Sevenum 517,00

26e pl. 85. St. Sebastiaan As 505,00

27e pl. 10. St. Ambrosius Lommel 500,00

28e pl. 128. St. Martinus St. Martensvoeren 453,00

29e pl. 150. St. Georgius & St. Sebastianus Beesel 256,00

30e pl. 47. St. Martinus Kessenich 255,00

 

405. Beste commandant gildenexercitie

1e pr. 141. St. Michaël Thorn 351,00

2e pr. 78. St. Laurentius Bocholt 347,00

3e pr. 129. St. Sebastiaan Dorne 345,00

4e pl. 13. Bussen Schutten Neer 342,00

5e pl. nl. 47. St. Martinus Kessenich 338,00

6e pl. nl. 79. St. Catharina Weert 338,00

7e pl. 103. St. Sebastianus Beegden 337,00

8e pl. 42. St. Urbanus Belfeld 335,00

10e pl. nl. 111. St. Dionysius Opoeteren 333,00

9e pl. nl. 116. St. Joris Kaulille 333,00

11e pl. 18. St. Sebastiaan St. Huibrechts-Lille 329,00

12e pl. 1. St. Harlindis & St. Relindis Ellikom 328,00

13e pl. 24. St. Aldegundis Buggenum 322,00

14e pl. 85. St. Sebastiaan As 321,00

15e pl. 74. St. Rochus Stevensweert 320,00

16e pl. 58. St. Lambertus Helden 319,00

17e pl. nl. 108. Breydelzonen Kessenich 317,00

18e pl. nl. 104. St. Jozef-gilde Lommel 317,00

19e pl. 28. St. Sebastiaan Grote-Brogel 316,00

20e pl. 94. St. Barbara Tungelroy 312,00

21e pl. 64. St. Sebastianus Sevenum 307,00

22e pl. 49. St. Thomas van Aquino Blerick-Venlo 304,00

23e pl. nl. 128. St. Martinus St. Martensvoeren 303,00

24e pl. nl. 150. St. Georgius & St. Sebastianus Beesel 303,00

25e pl. nl. 72. Kon. Gilde St. Sebastiaan Lommel 303,00

26e pl. 148. St. Martinus Kinrooi 300,00

27e pl. 140. Akkermansgilde Venlo 295,00

28e pl. 32. St. Catharina Beek 293,00

29e pl. nl. 142. Het Nachtwacht gilde Berg & Terblijt 290,00

30e pl. nl. 10. St. Ambrosius Lommel 290,00

 

410. Beste defilé gildenexercitie

1e pr. 103. St. Sebastianus Beegden 348,00

2e pr. 18. St. Sebastiaan St. Huibrechts-Lille 345,00

3e pr. 79. St. Catharina Weert 343,00

4e pl. 104. St. Jozef-gilde Lommel 341,00

5e pl. 150. St. Georgius & St. Sebastianus Beesel 340,00

6e pl. nl. 28. St. Sebastiaan Grote-Brogel 339,00

7e pl. nl. 58. St. Lambertus Helden 339,00

8e pl. 116. St. Joris Kaulille 337,00

9e pl. 78. St. Laurentius Bocholt 334,00

10e pl. 94. St. Barbara Tungelroy 332,00

11e pl. 141. St. Michaël Thorn 329,00

12e pl. 24. St. Aldegundis Buggenum 327,00

13e pl. 108. Breydelzonen Kessenich 326,00

14e pl. 142. Het Nachtwacht gilde Berg & Terblijt 325,00

15e pl. 111. St. Dionysius Opoeteren 323,00

16e pl. 140. Akkermansgilde Venlo 320,00

17e pl. 32. St. Catharina Beek 319,00

18e pl. 128. St. Martinus St. Martensvoeren 317,00

19e pl. 148. St. Martinus Kinrooi 316,00

20e pl. 74. St. Rochus Stevensweert 315,00

21e pl. 85. St. Sebastiaan As 314,00

22e pl. 1. St. Harlindis & St. Relindis Ellikom 313,00

23e pl. 129. St. Sebastiaan Dorne 308,00

24e pl. nl. 13. Bussen Schutten Neer 306,00

25e pl. nl. 49. St. Thomas van Aquino Blerick-Venlo 306,00

26e pl. 47. St. Martinus Kessenich 299,00

27e pl. 42. St. Urbanus Belfeld 287,00

28e pl. nl. 10. St. Ambrosius Lommel 281,00

29e pl. nl. 64. St. Sebastianus Sevenum 281,00

30e pl. 72. Kon. Gilde St. Sebastiaan Lommel 280,00

 

415. Beste houding optocht gildenexercitie

1e pr. 42. St. Urbanus Belfeld 370,00

2e pr. 28. St. Sebastiaan Grote-Brogel 362,00

3e pr. nl. 74. St. Rochus Stevensweert 352,00

4e pl. nl. 58. St. Lambertus Helden 352,00

5e pl. 103. St. Sebastianus Beegden 349,00

6e pl. 128. St. Martinus St. Martensvoeren 346,00

7e pl. 13. Bussen Schutten Neer 344,00

8e pl. 79. St. Catharina Weert 342,00

9e pl. 24. St. Aldegundis Buggenum 341,00

10e pl. nl. 129. St. Sebastiaan Dorne 339,00

11e pl. nl. 18. St. Sebastiaan St. Huibrechts-Lille 339,00

12e pl. 141. St. Michaël Thorn 338,00

13e pl. 47. St. Martinus Kessenich 337,00

14e pl. 104. St. Jozef-gilde Lommel 336,00

15e pl. 32. St. Catharina Beek 334,00

16e pl. 116. St. Joris Kaulille 333,00

17e pl. 85. St. Sebastiaan As 331,00

18e pl. 94. St. Barbara Tungelroy 328,00

19e pl. 150. St. Georgius & St. Sebastianus Beesel 324,00

20e pl. nl. 108. Breydelzonen Kessenich 322,00

21e pl. nl. 111. St. Dionysius Opoeteren 322,00

22e pl. nl. 142. Het Nachtwacht gilde Berg & Terblijt 322,00

23e pl. 78. St. Laurentius Bocholt 318,00

24e pl. 140. Akkermansgilde Venlo 317,00

25e pl. 49. St. Thomas van Aquino Blerick-Venlo 316,00

26e pl. 148. St. Martinus Kinrooi 310,00

27e pl. 1. St. Harlindis & St. Relindis Ellikom 308,00

28e pl. 72. Kon. Gilde St. Sebastiaan Lommel 307,00

29e pl. 64. St. Sebastianus Sevenum 305,00

30e pl. 10. St. Ambrosius Lommel 297,00

 

420. Beste tambour-majoor gildenexercitie

1e pr. nl. 13. Bussen Schutten Neer 521,00

2e pr. nl. 116. St. Joris Kaulille 521,00

3e pr. 28. St. Sebastiaan Grote-Brogel 520,00

4e pl. 18. St. Sebastiaan St. Huibrechts-Lille 515,00

5e pl. 85. St. Sebastiaan As 514,00

6e pl. 58. St. Lambertus Helden 507,00

7e pl. 32. St. Catharina Beek 493,00

8e pl. 111. St. Dionysius Opoeteren 492,00

9e pl. 1. St. Harlindis & St. Relindis Ellikom 486,00

10e pl. 128. St. Martinus St. Martensvoeren 480,00

11e pl. 103. St. Sebastianus Beegden 477,00

12e pl. 150. St. Georgius & St. Sebastianus Beesel 475,00

13e pl. 141. St. Michaël Thorn 473,00

14e pl. 78. St. Laurentius Bocholt 467,00

15e pl. 47. St. Martinus Kessenich 464,00

16e pl. 129. St. Sebastiaan Dorne 462,00

17e pl. 140. Akkermansgilde Venlo 449,00

18e pl. 108. Breydelzonen Kessenich 434,00

19e pl. 148. St. Martinus Kinrooi 432,00

20e pl. 142. Het Nachtwacht gilde Berg & Terblijt 414,00

 

425. Beste vaandeldrager gildenexercitie

1e pr. 13. Bussen Schutten Neer 347,00

2e pr. 141. St. Michaël Thorn 345,00

3e pr. 140. Akkermansgilde Venlo 339,00

4e pl. 58. St. Lambertus Helden 335,00

5e pl. nl. 74. St. Rochus Stevensweert 334,00

6e pl. nl. 129. St. Sebastiaan Dorne 334,00

7e pl. 104. St. Jozef-gilde Lommel 332,00

8e pl. nl. 24. St. Aldegundis Buggenum 331,00

9e pl. nl. 1. St. Harlindis & St. Relindis Ellikom 331,00

10e pl. 28. St. Sebastiaan Grote-Brogel 330,00

11e pl. 78. St. Laurentius Bocholt 329,00

12e pl. 116. St. Joris Kaulille 328,00

13e pl. nl. 85. St. Sebastiaan As 327,00

14e pl. nl. 32. St. Catharina Beek 327,00

15e pl. nl. 42. St. Urbanus Belfeld 327,00

16e pl. nl. 10. St. Ambrosius Lommel 325,00

17e pl. nl. 18. St. Sebastiaan St. Huibrechts-Lille 325,00

18e pl. nl. 79. St. Catharina Weert 322,00

19e pl. nl. 103. St. Sebastianus Beegden 322,00

20e pl. 150. St. Georgius & St. Sebastianus Beesel 320,00

21e pl. nl. 47. St. Martinus Kessenich 319,00

22e pl. nl. 94. St. Barbara Tungelroy 319,00

23e pl. nl. 72. Kon. Gilde St. Sebastiaan Lommel 314,00

24e pl. nl. 49. St. Thomas van Aquino Blerick-Venlo 314,00

25e pl. nl. 64. St. Sebastianus Sevenum 310,00

26e pl. nl. 142. Het Nachtwacht gilde Berg & Terblijt 310,00

27e pl. 108. Breydelzonen Kessenich 309,00

28e pl. nl. 111. St. Dionysius Opoeteren 307,00

29e pl. nl. 128. St. Martinus St. Martensvoeren 307,00

30e pl. 148. St. Martinus Kinrooi 302,00

 

430. Mooiste geheel gildenexercitie

1e pr. 13. Bussen Schutten Neer 568,00

2e pr. 18. St. Sebastiaan St. Huibrechts-Lille 561,00

3e pr. 58. St. Lambertus Helden 560,00

4e pl. nl. 74. St. Rochus Stevensweert 553,00

5e pl. nl. 150. St. Georgius & St. Sebastianus Beesel 553,00

6e pl. 103. St. Sebastianus Beegden 550,00

7e pl. nl. 42. St. Urbanus Belfeld 547,00

8e pl. nl. 79. St. Catharina Weert 547,00

10e pl. nl. 141. St. Michaël Thorn 542,00

9e pl. nl. 116. St. Joris Kaulille 542,00

11e pl. 128. St. Martinus St. Martensvoeren 541,00

12e pl. 28. St. Sebastiaan Grote-Brogel 538,00

13e pl. 24. St. Aldegundis Buggenum 536,00

14e pl. 78. St. Laurentius Bocholt 535,00

15e pl. 104. St. Jozef-gilde Lommel 529,00

16e pl. 129. St. Sebastiaan Dorne 528,00

17e pl. 1. St. Harlindis & St. Relindis Ellikom 526,00

18e pl. 140. Akkermansgilde Venlo 524,00

19e pl. 32. St. Catharina Beek 517,00

20e pl. 142. Het Nachtwacht gilde Berg & Terblijt 514,00

21e pl. 85. St. Sebastiaan As 511,00

22e pl. 47. St. Martinus Kessenich 506,00 

23e pl. nl. 49. St. Thomas van Aquino Blerick-Venlo 503,00

24e pl. nl. 94. St. Barbara Tungelroy 503,00

25e pl. 72. Kon. Gilde St. Sebastiaan Lommel 501,00

26e pl. 111. St. Dionysius Opoeteren 498,00

27e pl. 64. St. Sebastianus Sevenum 491,00

28e pl. 108. Breydelzonen Kessenich 490,00

29e pl. 10. St. Ambrosius Lommel 486,00

30e pl. 148. St. Martinus Kinrooi 484,00

Schieten

 

Rutten Bart

6

 PPP 

 PPP 

 PPP 

2

Peers Ronny

6

PPP

PPP

PPP

3

Simons Robert

6

PPP

PPP

PPP

4

Kuypers Jean

6

PPP

PPP

PPP

5

Schouteden Johan

6

PPP

PPP

PPP

6

Koolen Jaak

6

PPP

PPP

XPP

 

 

 36 

666

666

566

42ste Plaats