Uitslag schieten bondsfeest Niel-bij As 17 juni 2018

Beoordeling Jury Niel-bij-As 17 juni 2018

Winnaar van een erekruis te Niel-bij-As. (Chris Baens)